تعرفه پنل پیام کوتاه

پنل های کاربری سامانه رضوی در ۴ دسته تعریف شدند که شما می توانید به ۲ صورت پرداخت انجام دهید. حالت اول سرویس های اقتصادی هستند که این سرویس ها برای استفاده های کوتاه مدت مثل برگزاری جشنواره ها و سمینارها یا برای مجموعه هایی که بودجه تبلیغات و اطلاع رسانی […]

ادامه نوشته...