تعرفه شماره مجازی

تعرفه شماره اختصاصی : نوع شماره قیمت بر حسب تومان ۱۴ رقمی ۱۹٫۰۰۰ تومان به بالا ۱۲ رقمی ۱۱۰٫۰۰۰ تومان به بالا ۱۰ رقمی ۱۴۰٫۰۰۰ تومان به بالا ۹ رقمی غیر رند ۲۱۰٫۰۰۰ تومان به بالا ۹ رقمی نیمه رند ۵۶۰٫۰۰۰ تومان به بالا ۹ رقمی رند ۱٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان به […]

ادامه نوشته...