برتری های سامانه پیام کوتاه رضوی

برتری های سامانه پیام کوتاه رضوی Payamak Razavi ۱_ واگذاری شماره اختصاصی بصورت دائمی: پرووایدرهای پیام کوتاه شماره مجازی را به صورت دائمی واگذار می کنند.از این رو سامانه رضوی نیز شماره های مجازی را به قیمت پرووایدر و به صورت دائمی به کاربران عرضه می کند لطفا در نظر داشته […]

ادامه نوشته...