پاسخ به سوالات متداول شما

سوالات متداول پنل پیام کوتاه رضوی Payamak Razavi ۱_ سامانه چیست؟ به نرم افزار جامعی که همه نیازهای کاربر در یک موضوع مشخص را برآورده کند سامانه می گویند. ۲_ سامانه پیام کوتاه چیست؟ به سامانه ای که به صورت تخصصی جهت ارسال، دریافت و مدیریت پیام کوتاه طراحی شده و ابزارهای […]

ادامه نوشته...