تعرفه ارسال پیامک

۱ – تعرفه های شناور خرید پیامک : در این نوع تعرفه، هزینه ارسال پیامک بر اساس میزان شارژ اعتبار کاربر و طبق جدول زیر تغییر می کند. مثال : طبق بازه شماره ۱ اگر مبلغی بین صفر تا ۱۰ هزار تومان شارژ انجام دهید هر پیامک برای شما ۱۱۷ […]

ادامه نوشته...