تعرفه شماره مجازی

تعرفه شماره اختصاصی : نوع شماره قیمت بر حسب تومان ۱۴ رقمی ۱۹٫۰۰۰ تومان به بالا ۱۲ رقمی ۱۱۰٫۰۰۰ تومان به بالا ۱۰ رقمی ۱۴۰٫۰۰۰ تومان به بالا ۹ رقمی غیر رند ۲۱۰٫۰۰۰ تومان به بالا ۹ رقمی نیمه رند ۵۶۰٫۰۰۰ تومان به بالا ۹ رقمی رند ۱٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان به […]

ادامه نوشته...

تعرفه ارسال پیامک

1 - تعرفه های شناور خرید پیامک : در این نوع تعرفه، هزینه ارسال پیامک بر اساس میزان شارژ اعتبار کاربر و طبق جدول زیر تغییر

تعرفه پنل پیام کوتاه

پنل های کاربری سامانه رضوی در 4 دسته تعریف شدند که شما می توانید به 2 صورت پرداخت انجام دهید. حالت اول سرویس های اقتصادی هستند که

نمایندگی سامانه پیام کوتاه

سرویس ریسلری سامانه پیام کوتاه بستر مناسبی برای فعالیت اشخاص حقیقی در زمینه ارائه خدمات پیام کوتاه و فروش سامانه پیامک است. این سرویس به صورت ریسلری مستقل