سرویس ویژه دریافت نمایندگی مستقل رایگان

سرویس ویژه نمایندگی سامانه پیامک رضوی : با قابلیت ایجاد نامحدود کاربر و ریسلر سایر امکانات نمایندگان مراحل ثبت نمایندگی سامانه رضوی : مرحله اول – تکمیل فرم درخواست نمایندگی مرحله دوم – تکمیل تعهد نامه و قرار داد مرحله سوم – واریز هزینه ی پستی و مالیات  : در این […]

ادامه نوشته...

برتری های سامانه پیام کوتاه رضوی

برتری های سامانه پیام کوتاه رضوی

Payamak Razavi

۱_ واگذاری شماره اختصاصی بصورت دائمی:

پرووایدرهای پیام کوتاه

ویژگی های سامانه پیام کوتاه رضوی

ویژگی های سامانه پیام کوتاه رضوی

ویژگی های سامانه پیام کوتاه رضوی

Payamak Razavi

۱_ رابط