سرویس ویژه دریافت نمایندگی مستقل رایگان

سرویس ویژه نمایندگی سامانه پیامک رضوی :

با قابلیت ایجاد نامحدود کاربر و ریسلر

سایر امکانات نمایندگان

مراحل ثبت نمایندگی سامانه رضوی :

مرحله اول – تکمیل فرم درخواست نمایندگی

مرحله دوم – تکمیل تعهد نامه و قرار داد

مرحله سوم – واریز هزینه ی پستی و مالیات  :

در این مرحله باید مبلغ ۲۰٫۰۰۰ تومان را به عنوان هزینه پستی و ۵% مالیات بر ارزش افزوده ,

به شماره حساب زیر واریز کنید.

بانک ملی

شماره حساب :  ۰۳۳۹۸۵۴۰۸۶۰۰۳

شماره کارت :  ۴۶۷۶ ۲۹۷۸ ۹۹۱۳ ۶۰۳۷

به نام رضا کمالی نیا  

ارسال دیدگاه