تعرفه پنل پیام کوتاه

پنل های کاربری سامانه رضوی در ۴ دسته تعریف شدند که شما می توانید به ۲ صورت پرداخت انجام دهید.

حالت اول سرویس های اقتصادی هستند که این سرویس ها برای استفاده های کوتاه مدت مثل برگزاری جشنواره ها و سمینارها یا برای مجموعه هایی که بودجه تبلیغات و اطلاع رسانی سالیانه دارند، مناسب است.
هزینه سرویس های اقتصادی سالیانه است و روی تمامی سرویس ها یک شماره اختصاصی  ۱۴ رقمی به عنوان هدیه تقدیم کاربران می شود. البته کاربران می توانند به انتخاب خود شماره های با ارقام کمتر مثل ۱۰ و ۸ رقمی تهیه کنند که هزینه آن ها جداگانه محاسبه می شود.

حالت دوم سرویس های ویژه هستند که  این سرویس ها برای استفاده های بیش از یک سال و یا برای کسانی که سرمایه گزاری بیشتر در مقابل هزینه های جاری کمتر را ترجیح می دهند، طراحی شده است.
هزینه سرویس های ویژه سالیانه نیست و در سال بعد با پرداخت فقط ۵% هزینه اولیه، سرویس تمدید می شود. روی تمامی سرویس ها یک شماره اختصاصی ۱۴رقمی به عنوان هدیه تقدیم کاربران می شود. البته کاربران می توانند به انتخاب خود شماره های با ارقام کمتر مثل ۱۰ و ۸ رقمی تهیه کنند که هزینه آن ها جداگانه محاسبه می شود.

سرویس رایگان :

در تمام سرویس ها (جز سرویس خاکستری که رایگان ارائه میشود) ۱۰۰ پیامک رایگان
همراه با یک شماره مجازی ۱۴ رقمی به عزیزان هدیه داده خواهد شد.

 

توجه : ما در سامانه ۲ نوع تعرفه ی پیامک تعریف کردیم به صورت شناور و ثابت

کاربرانی که از سرویس های ویژه استفاده میکنند قادر خواهند بود به انتخاب خود از هر کدام از این ۲ حالت شناور یا ثابت جهت شارژ پنل استفاده کنند , اما کاربران اقتصادی فقط می توانند از تعرفه های حالت شناور استفاده کنند.

خدمات سامانه رضوی panneL   خاکستری panneL    سپید panneL
نقره ای
panneL طلایی
صفحه اول -> صفحه اول فعال فعال فعال فعال
صفحه اول -> پرسش و پاسخ فعال فعال فعال فعال
ارسال -> ارسال پیامک فعال فعال فعال فعال
ارسال -> ارسال زماندار فعال فعال فعال فعال
ارسال -> ارسال رنجی فعال فعال فعال فعال
ارسال -> ارسال سفارشی غیرفعال فعال فعال فعال
ارسال -> ارسال هوشمند غیرفعال فعال فعال فعال
ارسال -> ارسال هدفمند فعال فعال فعال فعال
ارسال -> ارسال از نقشه فعال فعال فعال فعال
ارسال -> ارسال دوره ای غیرفعال فعال فعال فعال
پیام ها -> ارسال شده فعال فعال فعال فعال
پیام ها -> دریافتی فعال فعال فعال فعال
پیام ها -> حذف شده فعال فعال فعال فعال
پیام ها -> ارسال نشده فعال فعال فعال فعال
پیام ها -> آرشیو پیام ها فعال فعال فعال فعال
ابزار -> دفترچه تلفن فعال فعال فعال فعال
ابزار -> عضویت پیامکی غیرفعال غیرفعال فعال فعال
ابزار -> پاسخگوی هوشمند غیرفعال غیرفعال غیرفعال فعال
ابزار -> ارسال از موبایل غیرفعال فعال فعال فعال
ابزار -> انتقال به ایمیل فعال فعال فعال فعال
ابزار -> انتقال به موبایل فعال فعال فعال فعال
ابزار -> انتقال به سایت فعال فعال فعال فعال
ابزار پیشرفته -> گجت ویندوز فعال فعال فعال فعال
ابزار پیشرفته -> نظرسنجی غیرفعال غیرفعال فعال فعال
ابزار پیشرفته -> مسابقه غیرفعال غیرفعال فعال فعال
ابزار پیشرفته -> وب سرویس وhttp فعال فعال فعال فعال
ابزار پیشرفته -> مدیریت زیر کاربران غیرفعال غیرفعال غیرفعال فعال
حساب کاربری -> شارژ حساب فعال فعال فعال فعال
حساب کاربری -> عملکرد حساب فعال فعال فعال فعال
حساب کاربری -> گزارش آماری غیرفعال غیرفعال غیرفعال فعال
حساب کاربری -> تنظیمات فعال فعال فعال فعال
ثبت هر پلن بر اساس ->  سرویس اقتصادی تمدید سالیانه (کوتاه مدت)

رایگان

۷۰/۰۰۰ تومان ۱۵۰/۰۰۰ تومان ۳۰۰/۰۰۰ تومان
هزینه هر پلن بر اساس ->  سرویس ویژه تمدید ۵% قیمت ثبت (بلند مدت)

رایگان

۱۵۰/۰۰۰ تومان ۴۰۰/۰۰۰ تومان ۸۰۰/۰۰۰ تومان

ارسال دیدگاه