تعرفه شماره مجازی

تعرفه شماره اختصاصی :

نوع شماره قیمت بر حسب تومان
۱۴ رقمی ۱۹٫۰۰۰ تومان به بالا
۱۲ رقمی ۱۱۰٫۰۰۰ تومان به بالا
۱۰ رقمی ۱۴۰٫۰۰۰ تومان به بالا
۹ رقمی غیر رند ۲۱۰٫۰۰۰ تومان به بالا
۹ رقمی نیمه رند ۵۶۰٫۰۰۰ تومان به بالا
۹ رقمی رند ۱٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان به بالا
۸ رقمی غیر رند موجود نیست
۸ رقمی نیمه رند ۶۵۰٫۰۰۰ تومان به بالا
۸ رقمی رند ۱٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان به بالا

 

 

ارسال دیدگاه