تعرفه ارسال پیامک

۱ – تعرفه های شناور خرید پیامک : در این نوع تعرفه، هزینه ارسال پیامک بر اساس میزان شارژ اعتبار کاربر و طبق جدول زیر تغییر می کند. مثال : طبق بازه شماره ۱ اگر مبلغی بین صفر تا ۱۰ هزار تومان شارژ انجام دهید هر پیامک برای شما ۱۱۷ ریال محاسبه خواهد شد. هر چه میزان شارژ بیشتر باشد تعرفه ی ارسال هر پیامک برای شما کاهش خواهد یافت. tarefe1

۲ – تعرفه های ثابت خرید پیامک  : در این نوع تعرفه که مخصوص سرویس های ویژه است هر سرویس تعرفه خاص به خود را دارد و هزینه ارسال پیامک به مقدار شارژ اعتبار کاربر وابسته نیست. به عبارت دیگر مقدار شارژ اعتبار کاربر به هر میزان باشد، تعرفه ارسال پیامک تغییر نخواهد کرد. کاربران سرویس های ویژه با توجه به نیازشان می توانند به هر صورت که تمایل داشتند شکل پرداخت تعرفه شارژ پیامک (شناور یا ثابت بودن تعرفه ها) را انتخاب و استفاده نمایند.

ردیف سرویس تعرفه فارسی
۱

خاکستری ویژه

۱۱۷ ریال

۲

سپید ویژه

۱۱ ریال

۳

نقره ای ویژه

۱۰۴ ریال

۴

طلایی ویژه

۹۴ ریال

پ.ن : تعرفه های بالا برای کاربر عادی تعریف شده است و تعرفه های ریسلری متمایز خواهد بود.

ارسال دیدگاه